NYHETER

Vittnesmål från familjehemmet

"Hon lärde mig att familj inte betyder blod – det betyder hjärta", berättar "Jonna". Men hon berättar också om hur hon som fyraåring fick kallt vatten över sig om hon tappade någonting medan hon mockade bajs medan hon bodde på ett jourhem. Varför får det skilja så mycket?

Vi följer upp socialtjänstens roll och ansvar och fördjupar oss i villkoren för barn som blir placerade. Socialsekreterare Oskar Nilsson berättar.

Läs mer här!
"Jonna"
2021-03-23