NYHETER

skriv under du också

I Sverige är det uppskattningsvis 160 000 barn som ser, hör eller känner till våld i hemmet.  I januari 2021 ska Sveriges riksdag ska rösta om ett lagförslag som skulle göra det olagligt att låta ett barn bevittna en våldshandling. Riksdagen får inte neka dessa barn denna möjlighet – de måste rösta ja.

FÖR VARJE UNDERSKRIFT TÄNDER VI ETT LJUS PÅ DAGEN FÖR OMRÖSTNINGEN.
TILLSAMMANS KAN VI ALLTSÅ TÄNDA ETT LJUS FÖR VARJE BARN. SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN FÖR ALLA BARNS RÄTT TILL ETT HEM UTAN VÅLD!

Kampanj
2020-12-02