NYHETER

Mitt första minne

Avsnitt 6. Socialtjänsten är något du som ser, hör och känner till våld i hemmet kommer i kontakt med. I några avsnitt kommer vi att fördjupa oss lite extra i just hur socialtjänsten fungerar.  

I detta avsnitt ska vi titta närmre på det första mötet med SOC. Vad händer när du första gången kommer dit, och hur är det? I avsnittet medverkar Oskar Nilsson, socialsekreterare, samt ambassadören "Jonna".

Oskar
2021-02-09