NYHETER

Bli ambassadör för SE BARNEN!

Är du mellan 18-25 år? Har du erfarenhet av att se, höra eller känna till våld i hemmet? Vill du hjälpa andra?

Våra unga ambassadörer har själva levt med våld under sin uppväxt. Vissa av dem har själva blivit slagna. De flesta säger att det har varit värre att leva med oron, kränkningarna och hoten när ena föräldern blir slagen än att själv bli slagen.

SE BARNEN:s ambassadörer är ungdomar som själva har erfarenhet av våld i hemmet.

Vi vill sprida information om hur det är att se, höra eller känna till våld i hemmet. Det gör vi för att bryta tabun och skapa positiva förebilder. På så vis hoppas vi kunna bryta ensamheten, få fler att våga berätta och söka hjälp, samt synliggöra hur många barn det är som far illa.

Det kan vara läskigt att berätta om svåra saker. Ju fler vi är som delar med oss, desto mindre läskigt tror vi att det blir. Vi ser att förståelsen för och kännedomen om barn som upplever våld i hemmet är låg bland både politiker som yrkesverksamma som möter barn. Tillsammans kan vi sätta barns erfarenheter av våld i hemmet på agendan och jobba för förändring.  

Du som berättar är inte ensam – vi i projektteamet finns här under hela resan.

Läs mer här!
Bli ambassadör
2021-04-21