• FÖR UNGA
  • FÖR YRKESVERKSAMMA

VILKA ÄR VI?

vad vi vill

SE BARNEN vill ge barn och unga med upplevelser av våld i hemmet hjälp med sitt trauma och verktyg för att må bra. Det gör vi genom att:

1. Sprida information och bryta tabun om våld i hemmet
2. Öka känslan av samhörighet och skapa positiva förebilder
3. Stärka det samhälleliga ansvaret över de utsatta

Allt detta försöker vi göra med våra ambassadörer, vår vlogg, den här hemsidan, våra sociala medier, formulera politiska förslag och driva kampanjer. Mer information om allt detta hittar du på hemsidans förstasida.

LÄS MER här

partners

Våra partners är med och möjliggör för initiativet och dess överlevnad. I dag är de 18 partners som står bakom SE BARNEN. Det är vi stolta över!

Våra partners är: Allmänna Arvsfonden, Gålöstiftelsen, Ersta Diakoni, Rädda Barnen, Svenska Postkodstiftelsen, Ericastiftelsen, Filminvest, Brottsofferjouren, Svenska Kyrkan Sofia Församling, Sveriges Psykologförbund, Svenska kyrkan Stockholms domkyrkoförsamling, Bertha/Britdoc, Svenska kyrkan Karlstads pastorat, Somaya, Riiku, Utbildningsradion och Svenska filminstitutet. ‍

Vill ditt företag eller din organisation vara med och bidra till alla barns rätt till en vardag utan våld?

Hör av dig till våra partnerskapsutvecklare.

LÄS MER om våra partners

dokumentärer

SE BARNEN är ett initiativ som Film and Tell drivit i tio år. Vi har producerat två dokumentärer, My life my lesson (2014) och Say something (2015). Där berättar vi om våld i nära relation och om barn som ser, hör och känner till våld i sina hem.

Dokumentärerna har visats för över 11 miljoner tittare världen över, och vi har nått ut till över 12 000 personer i 400 workshops.

SE BARNEN har varit en del av förändringen med högskoleförordningens krav på kunskap om våld i nära relation samt en drivande kraft i att regeringen har tillsatt en särskild utredning om barn som upplever våld i hemmet.

läs mer och boka filmvisning

film and tell

Film and Tells vision är att bidra till en bättre värld. Vi driver ett antal samhällsinitiativ. Utöver SE BARNEN jobbar vi med sex andra initiativ som berör viktiga samhällsfrågor, till exempel ett om en bättre äldreomsorg i framtiden, ett annat om ökad förståelse för sällsynta diagnoser och ett tredje med syfte att minska antalet djurförsök. Film and Tell har en humanistisk grundsyn och utgår i sitt arbete från de mänskliga rättigheterna och idén om hållbar utveckling.

LÄS MER om film and tell