Samhällsproblemet

I Sverige har 160 000 barn upplevt fysiskt våld mellan närstående vuxna. Detta motsvarar två barn i varje skolklass med 25 elever.

Våldets konsekvenser

Trots att många barn lever med en våldsutsatt förälder är det få som pratar om problemet. Det är inte heller många som vet att dessa barn har en större risk för bland annat ätstörningar, depression, PTSD och sömnsvårigheter. Många barn har svårare att fungera i hemmet, i skolan och socialt med andra barn. Att växa upp med våld i hemmet kan också leda till förhöjd risk för missbruk, hjärt- och kärlsjukdomar, sämre fysisk hälsa, psykisk ohälsa, förtida död och självmord.  Barn som upplever våld i hemmet lever också med en betydligt större risk än andra barn att förr eller senare själva bli slagna.

Se, höra och känna till våld

SE BARNENs unga ambassadörer har själva levt med våld. Vissa av dem har själva blivit slagna. De flesta säger att det har varit värre att leva med oron, kränkningarna och hoten när ena föräldern blir slagen än att själv bli slagen. När ens förälder blir slagen känner många sig otillräckliga, ensamma och rädda. Det finns forskning som stöder att även många andra barn och unga upplever det på samma sätt.

Idag vet vi att barn som lever med vuxna som slår tenderar att ha en mycket negativ syn på relationer och att de riskerar att själva söka sig till relationer där de slår sin framtida partner eller själva blir slagna. Detta skapar en våldsspiral som orsakar mer våld. Utan rätt typ av skyddande faktorer, stöd och behandling blir barnen mycket påverkade och effekterna påverkar såväl individen som samhället.

Samhället behöver uppbåda resurser för att arbeta preventivt, stödjande och behandlande för att förhindra både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av våldet.

Hur stärks skyddet?

SE BARNEN har satt tre mål för att öka medvetenheten och stärka skyddet för barn som tvingas leva med våld mellan närstående:

-      Vi vill synliggöra barnen
-      Vi vill skapa bättre möjlighet till stöd och behandling
-      Vi vill att barnen ska få målsägandestatus


För att läsa mer om vad initiativet SE BARNEN gör och vilka vi är kan du klicka här.

För att lära dig mer om barn som upplever våld kan du klicka här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Boka en föreläsning eller ett möte med oss?
Slipgatan 9, 117 39 Stockholm
sebarnen@filmandtell.com
08- 558 038 30
073- 622 86 28