Utsatt?

Det är fortfarande ganska vanligt att barn och unga växer upp i en familj där det finns våld eller andra problem.

Det är ofta flera barn i varje klass som har en vuxen i familjen som slår och skriker.

Du är inte ensam.

Behöver du hjälp?

Det är förbjudet att slå en annan person, men många vågar inte berätta att de har sett sin förälder bli slagen för att de är rädda för vad andra ska tycka. Det är okej att berätta och det finns många vuxna som vill lyssna.

Om du har sett, hört eller fått reda på att din pappa eller mamma har slagit någon i din familj finns det flera saker du kan göra.

Händer det något farligt just nu?
Slå in 112 på din telefon och berätta vad som händer och var du är någonstans. Du kan ringa nödnumret 112 när som helst, var du än är och från alla telefoner. Det kostar ingenting. Du kan också springa ifrån den som känns hotfull och skrämmande. Spring då till en trygg plats. Kanske finns det någon i närheten som kan hjälpa?

Har det hänt nyligen?
Prata med en vuxen du litar på, ring Brottsofferjouren på 0200-21 20 19, ring BRIS på 116 111, eller gå in och läs mer på hemsidan Jag vill veta.

Har det hänt för längesen?
I vissa fall går det fortfarande att anmäla till polisen och att få brottsskadeersättning. Kontakta polisen, eller Brottsoffermyndigheten för mer information.
Om du är eller har blivit utsatt kontakta polisen, Brottsofferjouren eller Brottsoffermyndigheten för mer information.