FÖR VARJE BARNS RÄTT
TILL ETT HEM FRITT FRÅN VÅLD
För ungaför vuxnaför samarbeten
SE BARNEN har ett nytt spännande delprojekt. MIN STORY är ett projekt som ägs av Ericastiftelsen och finansieras av Allmänna Arvsfonden, samt drivs i samverkan med Föreningen Film and Tell. MIN STORY består av ett ambassadörsnätverk för barn och unga som själva har erfarenheter av att se, höra och känna till våld i hemmet, en vlogg samt utbildningar och workshops.
SE BARNEN är ett initiativ som drivs av dokumentärfilmsbolaget Film and Tell tillsammans med 16 partners.
nyheter