JAG HAR REDAN SKRIVIT UNDER.
TA MIG TILL SE BARNEN:S HEMSIDA.
KAMPANJ
I Sverige är det uppskattningsvis 160 000 barn som ser, hör eller känner till våld i hemmet.  Den 26 maj 2021 ska Sveriges riksdag ska rösta om ett lagförslag som skulle göra det olagligt att låta ett barn bevittna en våldshandling. Riksdagen får inte neka dessa barn denna möjlighet – de måste rösta ja. 

För varje underskrift tänder vi ett ljus på dagen för omröstningen.
Tillsammans kan vi alltså tända ett ljus för varje barn.
SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN FÖR ALLA BARNS RÄTT TILL ETT HEM UTAN VÅLD!
SCROLL FOR GUIDE

1625

UNDERSKRIFTER HITTILLS

160000

UNDERSKRIFTER ATT NÅ

158375

UNDERSKRIFTER KVAR

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
VAD INNEBÄR DEN NYA LAGEN?
HÖR OSS FÖRKLARA VAD LAGFÖRSLAGET INNEBÄR OCH BETYDER
FÖR DIG SOM SER, HÖR ELLER KÄNNER TILL VÅLD I HEMMET
Namninsamlingen startades 2 december 2020 och pågår fram tills omröstningen.
I Sverige är det uppskattningsvis 160 000 barn som ser, hör eller känner till våld i hemmet – det är hela två barn per skolklass! Att ständigt leva i otrygghet medför allvarlig risk för livslånga trauman. Något som i sin tur kan leda till ätstörningar, depression, PTSD, missbruk, hjärt- och kärlsjukdomar samt självmord. En uppväxt präglad av våld är inget mindre än ett folkhälsoproblem.  

I januari kommer Riksdagen rösta om ett lagförslag som skulle innebära att barn som bevittnar våld i sina hem får stärkt juridiskt stöd och rätt till eget målsägandebiträde. I praktiken innebär det att det blir olagligt att låta ett barn bevittna våld. Gärningspersonen kan därför även dömas för barnafridsbrott. Barnen kommer äntligen att betraktas som brottsoffer, vilket i sin tur kan leda till att socialtjänst och andra myndigheter i tidigt skede kan upptäcka barnet och sätta in rätt stödinsatser.  

Det här är en historisk möjlighet för alla barn som sett, hört eller känt till våld i hemmet att få upprättelse och hjälp. Sveriges riksdag få inte neka dessa barn denna möjlighet. Riksdagen måste rösta ja.
Skriv på och hjälp oss att sprida namninsamlingen!
OM OSS
SE BARNEN är ett initiativ som drivs av Film and Tell tillsammans med ett drygt tiotal barnrättsaktörer. Vi har jobbat aktivt i över tio års tid med våldsutsatta barns rätt till stärkt skydd. SE BARNEN:s opinionsbildande arbete i frågan ledde till den utredning som det nya lagförslaget grundas på och som ska röstas om 26 maj 2021.