Vi vill bidra till en bättre värld.

Film and Tell är ett dokumentärfilmsbolag vars mål är positiv samhällsförändring. Med utgångspunkt i verkliga berättelser, en extensiv spridning och ett strategiskt förändringsarbete åstadkommer vi förändring i flera av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Vi kallar vår metod Real Stories. Real Change.

Idag driver vi flera initiativ som lyfter viktiga frågor i vår samtid, till exempel ett om en bättre äldreomsorg, ett annat om ökad förståelse för sällsynta diagnoser, ett om biologisk mångfald, och ett fjärde med syfte att minska antalet djurförsök. Film and Tell har en humanistisk grundsyn och utgår i sitt arbete från de mänskliga rättigheterna och idén om hållbar utveckling.

Läs mer om Film and Tell, våra initiativ och dokumentärfilmer här nedan.

Läs mer