Om oss

Vad vill vi?

Partnergruppen bakom SE BARNEN har en nollvision. En vision som innebär att alla barn har rätt till ett hem utan våld. Barn har rätt att slippa se, höra eller känna till att en förälder blir slagen av en annan förälder, styvförälder eller annan närstående.

Hemmet ska vara en trygg plats där barnet kan hämta energi och få kärlek. För barn som lever med våld fylls hemmet istället av oro och rädsla. Att uppleva våld får både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser och effekten av våldet är ett stort folkhälsoproblem. Trots det uppmärksammas det sällan.

Vi vill att barn som upplevt våld ska uppmärksammas och synliggöras. Vi vill att de ska få bättre möjligheter till stöd och behandling och att de ska få rätt till ett starkare juridiskt skydd. Barn som upplever våld ska ha rätt till en målsägandestatus.

Tillsammans vill vi minska antalet barn som lever med våld i hemmet.

Ett sätt att nå vårt mål att synliggöra barnen är genom spridning av våra två dokumentärer, My life my lesson och Say Something, samt vårt kortfilm Min röst. Trailers till dessa kan du se här.

Vad gör vi?

Genom Film and Tells två dokumentärer My life my lesson och Say Something berättar vi om våld i nära relation och om barn som ser, hör och känner till våld i sina hem.

Vi har visat dokumentärerna för över 11 miljoner TV-tittare och för drygt 12 000 personer på fler än 300 workshops. I vår ambassadörsverksamhet får unga och några föräldrar som själva har levt med våld möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Vi arrangerar möten mellan våra ambassadörer, beslutsfattare och regering eller riksdagsledamöter. Vi träffar också många olika organisationer – såväl ideella, statliga, som kommunala - och vill skapa ökad kunskap om hur man upptäcker och hanterar våld. SE BARNEN har varit en del av förändringen med högskoleförordningens krav på kunskap om våld i nära relation samt en drivande kraft i att regeringen har tillsatt en särskild utredning om barn som upplever våld i hemmet.

Om du vill samarbeta med SE BARNEN eller boka en föreläsning är det juristen och initiativledaren Myrra Franzén du kommer att få träffa. Hennes e-post är myrra.franzen@filmandtell.com och hennes direktnummer är +46 (0)736 22 86 28.

Vilka står bakom initiativet SE BARNEN?

Vad säger andra om oss?

"Genom samarbetet i initiativet SE BARNEN kämpar vi inte ensamma, utan tillsammans med många andra viktiga samhällsaktörer för att göra skillnad för de många barn som lever i familjer där det förekommer våld. Eftersom barnen inte får sina rättigheter utifrån barnkonventionen tillgodosedda har vi varit pådrivande på flera nivåer för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter. Bland annat har vi drivit att barn som bevittnar våld ska få målsägandestatus. Om riksdagen röstar ja är det ett av de största lyften för barns rättigheter sedan barnagaförbudet år 1979."

-
Monica Ekström, vice ordförande, Brottsofferjouren Sverige
"Filmerna ger en unik inblick i verkliga livsöden och blir en konkret och engagerande utgångspunkt i våra utbildningar."

-
Malin Isaksson, Utbildningsansvarig, Kriminalvården
"Har ikväll haft besök på vår utbildning av Film and Tell som producerar riktigt bra belönade filmer i syfte till samhällsförändring! älskar det här arbetssättet! Genialiskt!"

- Karin Bondesson,
ansvarig för I Trygga händer, Frälsningsarmén

"Svenska kyrkan är en av de aktörer i civilsamhället som möter flest barn och unga. Vi vill bidra till att väcka opinion kring frågor som rör barns rättigheter i samhället i stort och genom samverkan med andra organisationer får vi ökade möjligheter att göra det. Vi tycker att Film and Tell genom sina filmer gör ett fantastiskt arbete för att ge dessa barn och ungdomar en röst, därför stödjer vi och vill vara en del av SE BARNEN."

- Elin Engström,
präst, Sofia församling
"Smärtsam närhet i dokumentär om misshandel [...] Det är djupt engagerande och väcker många frågor om hur vi ska få slut på manliga övergrepp, och inse att hela familjen drabbas när en part blir slagen."

- Sveriges Radio om Say Something

Vilka är Film and Tell?

Film and Tells vision är att bidra till en bättre värld. Vi driver ett antal samhälls-initiativ. Utöver SE BARNEN jobbar vi med sex andra initiativ, till exempel ett om en bättre äldreomsorg i framtiden, ett annat om ökad förståelse för sällsynta diagnoser och ett tredje med syfte att minska antalet djurförsök. Film and Tell har en humanistisk grundsyn och utgår i sitt arbete från de mänskliga rättigheterna och idén om hållbar utveckling.

Läs mer om Film and Tell.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Boka en föreläsning eller ett möte med oss?
Slipgatan 9, 117 39 Stockholm
sebarnen@filmandtell.com
08- 558 038 30
073- 622 86 28