om se barnen

SE BARNEN är ett initiativ som Film and Tell startade 2010 och drivs tillsammans med 16 partners. Vi har producerat två dokumentärer, My Life My Lesson (2014) och Say Something (2015). Där berättar vi om våld i nära relation och om barn som ser, hör och känner till våld i sina hem. Dokumentärerna har visats för över 11 miljoner tittare världen över, och vi har nått ut till över 12 000 personer i 400 workshops.

För tioår sedan var frågan om barn som lever med våld i hemmet osynliggjord. Enligt socialtjänstlagen från 2006 är barn som bevittnar våld brottsoffer, däremot har de inte varit brottsoffer i straffrättslig mening. Det fanns därför begränsade möjligheter för de utsatta barnen att få hjälp och rättslig vägledning. För att åstadkomma strukturella reformer har vi tillsammans med andra samhällsaktörer bedrivit ett aktivt förändringsarbete för att få upp frågan på den politiska agendan. Som en del av detta har vi drivit igenom en ändring av högskolereformen. År 2017 beslutade regeringen att ändra så att läroplanen för exempelvis socionomer, psykologer, läkare och rektorer nu innefattar studier om våld inära relation.

SE BARNEN har varit en del av förändringen med högskoleförordningens krav på kunskap om våld i nära relation samt en pådrivande kraft i att regeringen har tillsatt en särskild utredning om barn som upplever våld i hemmet. Utredningen presenterades hösten 2020 och riksdagen röstade igenom den nya barnfridslagen 26 maj 2021.

partners

Våra partners är med och möjliggör för initiativet och dess överlevnad. I dag är det 16 partners som står bakom SE BARNEN. Det är vi stolta över!

SE BARNENs partners är: Gålöstiftelsen, Ersta Diakoni, Rädda Barnen, Svenska Postkodstiftelsen, Ericastiftelsen, Filminvest, Brottsofferjouren, Svenska Kyrkan Sofia Församling, Sveriges Psykologförbund, Svenska kyrkan Stockholms domkyrkoförsamling, Bertha/Britdoc, Svenska kyrkan Karlstads pastorat, Somaya, Riiku, Utbildningsradion och Svenska filminstitutet.

Vill ditt företag eller din organisation vara med och bidra till alla barns rätt till en vardag utan våld?

Hör av dig till våra partnerskapsutvecklare.

min story

MIN STORY är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och ägs av Ericastiftelsen. Det drivs av Föreningen Film and Tell. MIN STORY vill ge barn och unga med upplevelser av våld i hemmet hjälp med sitt trauma och verktyg för att må bra. Det gör vi genom att:

1. Sprida information och bryta tabun om våld i hemmet
2. Öka känslan av samhörighet och skapa positiva förebilder
3. Stärka det samhälleliga ansvaret över de utsatta barnen


Allt detta försöker vi göra med våra ambassadörer, vår vlogg, workshops och filmvisningar, den här hemsidan, våra sociala medier och genom att driva politiska förslag och kampanjer.