"JONNA"

"Jonna" är en av våra nya ambassadörer! Egentligen heter hon något annat, men det kan vi inte berätta på grund av förtalsrisken.

I "Jonnas" första avsnitt pratar hon om vad våld i hemmet har inneburit för hennes välmående och person – såväl i barndomen som in i vuxenlivet. Hon berättar om vad en målsägandestatus hade betytt för henne och hur mycket hon önskar att någon hade lyssnat på henne redan som barn.