att berätta om våld i hemmet

När du berättar för någon annan vad du varit med om är det viktigt att du känner dig hörd och respekterad. Om personen du berättar för inte tror dig eller inte vill eller kan skydda dig kan situationen kännas ännu värre. Det betyder att en tar en risk när en säger till en kompis, lärare eller någon annan som en litar tillräckligt mycket på för att berätta för. Vad som är allra viktigast är att tro på berättelsen, bekräfta barnet och erbjuda trygghet och stöd.  

Som utsatt behöver en tre saker för att bygga bättre kontrollsystem i hjärnan och balansera överlevnadshjärnans inflytande:
Personer i din omgivning måste vara medvetna om detta för att ha förståelse för dig. Du ska lära dig något nytt och svårt, och resan kommer inte gå spikrakt. Därför behöver vuxna ha tålamod och överseende. Det kommer att bli fel ibland, och det är okej! Vuxna behöver även kunna se potentiella triggers för att hjälpa dig och vara beredd på eventuella reaktioner.
Källa: Ericastiftelsen