VILL DU BERÄTTA?

Vi vill sprida information om hur det är att se, höra eller känna till våld i hemmet. Det gör vi för att bryta tabun och öka kännedomen om hur våldet kan påverka dig. Vi tror att det är ett viktigt steg i arbetet för att stärka skyddet och stödet för våldsutsatta barn.

Ett annat mål med att sprida ungas egna berättelser är att öka känslan av samhörighet och skapa positiva förebilder. På så vis hoppas vi kunna bryta ensamheten, få fler att våga berätta och söka hjälp, samt synliggöra hur många barn det är som far illa.

Det kan vara läskigt att berätta om svåra saker. Ju fler vi är som delar med oss, desto mindre läskigt tror vi att det blir. Vi ser att förståelsen för och kännedomen om barn som upplever våld i hemmet är låg bland både politiker som yrkesverksamma som möter barn. Tillsammans kan vi sätta barns erfarenheter av våld i hemmet på agendan och jobba för förändring.  

Du som berättar är inte ensam – vi i projektteamet finns här under hela resan. Om du vill kan vi hjälpa dig att formulera det du vill säga och stötta dig när det offentliggörs. Den som vill vara anonym får självklart vara det.


Vi ser gärna att du delar din berättelse i vår vlogg. Det kan bli i ett avsnitt du själv filmar, eller ett avsnitt vi gör tillsammans. Kanske är det i ett gruppsamtal, i en intervju av någon ytterligare person, i flera avsnitt eller som ett inslag i ett avsnitt med ett särskilt tema. Vad du vill berätta kan beröra hur det var förut, något som är aktuellt just nu eller tankar och oro du har inför något i framtiden. Vi tar fram en plan tillsammans! Har du frågor är det bara att höra av sig. Ett första steg för att börja berätta är att fylla i formuläret nedan, så tar vi kontakt med dig.

Bli ambassadör

Thank you! Your submission has been received!
Hoppsan! Något verkar vara fel...