säkerhet

Det är viktigt att du som ambassadör är och känner dig trygg. För oss är det även viktigt att du känner att du har makt över din berättelse och dina erfarenheter. Vi jobbar således aktivt med transparens och har en nära kontakt och dialog med alla våra ambassadörer.

När du anmäler intresse för att bli ambassadör får du fylla i ett formulär för att vi ska få en bättre bild av vem du är, vart du befinner dig i din process, hur ditt sociala skyddsnät ser ut och varför du vill bli ambassadör hos oss.

Därefter följer vi upp med samtal och pratar igenom hur vi kan samarbeta på ett sätt som stärker både dig och initiativet. För oss är det viktigt att du har processat dina erfarenheter och förstår vad ett ambassadörskap kan innebära.

Som ambassadör kan en vara med och utforma och driva politiska kampanjer och sakfrågor, vara med och hålla workshops eller medverka i vår vlogg MIN STORY. Vårt mål är att hitta den plats som passar dig och dina intressen bäst. Att vara ambassadör är ett ideellt uppdrag och helt frivilligt. Det betyder också att du får sluta vara ambassadör om du inte längre vill, eller pausa din aktivitet om du i vissa stunder inte mäktar med.

Vi har även en åtgärdsplan vid akut fara för ambassadörers välmående och hälsa.

Om det är något du funderar över inför eller under ett ambassadörsskap är du alltid välkommen att kontakta oss via sebarnen@filmandtell.com.