kunskapshöjande insatser

SE BARNEN erbjuder kunskapshöjande insatser på temat våld i hemmet ur barn och ungdomars perspektiv. Vi belyser bland annat hur barn och ungdomar påverkas av att uppleva våld mellan närstående vuxna samt vilka verktyg och redskap som finns att tillgå för att bättre upptäcka och bemöta barn och ungdomar med erfarenheter av våld. Vi möter även barn och ungdomar själva för att informera om vad våld är och dess uttryck, liksom vilka rättigheter barn har och de vägar som finns för att få stöd. Vi skräddarsyr alltid innehåll, upplägg och målsättning så att det passar tidigare kunskapsnivå, målgrupp och avsedd verksamhet.