Snabba tips

VUXNA – BÖRJA FRÅGA!
Vuxna inom exempelvis socialtjänst och hälso- och sjukvård är dåliga på att fråga om erfarenheter om våld. Gör det!
FRÅGAN SKADAR ALDRIG
Det är alltid bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite! Frågan i sig skadar inte!
ANMÄL ORO
Personal i barn- och ungdomsverksamheter anmäler alldeles för sällan oro till socialtjänsten. Gör det!
BARN BERÄTTAR INTE ALLTID
Barn berättar i regel inte själva om sina erfarenheter. Förskolebarn är bättre än äldre barn. De behöver frågan!
FÖLJ ALLTID UPP
Att ta emot ett barns berättelse om våldsutsatthet och sedan inte följa upp det kan skada tilliten och barnets integritet. Om du inte själv kan ge den hjälp barnet behöver, vänd dig till någon som kan det. Prata med något proffs eller ring socialtjänsten.