det här händer
när du söker hjälp

För att Sverige ska kunna följa Barnkonventionen behöver alla olika delar av samhället samverka. Socialtjänsten är den myndighet i Sverige som har störst ansvar över barns rätt att växa upp under trygga förhållanden. Om en vårdnadshavare till ett barn inte uppfyller kraven för att ett barn ska känna sig tryggt måste socialtjänsten göra något åt det. Socialtjänsten, som även kallas SOC, arbetar utifrån en metod som kallas BBIC – Barns behov i centrum. Det här innebär bland annat att de måste arbeta för att stärka barnens röst i frågor som rör dem och att alla barn i Sverige ska ha samma chans till hälsosam utveckling i livet. Reglerna som BBIC satt upp är hämtade ur Barnkonventionen.

på barnahuset

Barnahus är ett forum som finns i många regioner i Sverige. Det finns för att underlätta samarbetet mellan sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, polis och åklagarmyndighet. Den här typen av samverkan är viktig för att kunna skapa en helhetsbild över din situation så att du kan få så bra hjälp som möjligt. Det som är bra med Barnahus är att du inte behöver flytta fram och tillbaka mellan olika myndigheter och byggnader. Om det till exempel måste ske ett läkarbesök eller ett förhör så kan både läkaren och polisen komma till barnahuset så du slipper byta miljö.

trygga möten

Du kan göra en så kallad ansökan till socialtjänsten antingen genom att ringa, skriva ett brev eller gå direkt till socialtjänstens kontor i din kommun. Du kommer då att få en kontaktperson på socialtjänsten, en så kallad socialsekreterare, som vill lyssna till varför du har valt att kontakta dem. Du har rätt att prata med en socialsekreterare utan att din förälder eller vårdnadshavare är med. Du har också rätt att ta med dig en vän eller en annan vuxen till mötet som stöd. Känner du dig inte nöjd med den socialsekreterare som du pratar med så har du rätt att byta till en annan.

info & tydlighet

Den socialsekreterare som är i kontakt med dig måste kunna anpassa sig efter hur gammal du är och hur mycket du förstår. Är det någonting som känns oklart har du alltid rätt att fråga socialsekreteraren. Du har rätt att få den information som du behöver för att förstå och känna dig trygg med vad som händer och vad som kommer att hända under utredningen.

vuxna as ansvar

Om socialsekreteraren förstår att det händer saker hemma hos dig som är dåligt för din fysiska eller psykiska hälsa kommer en utredning att påbörjas. För att få en bättre bild av hela situationen kan de behöva kontakta personer som finns i din och familjens närhet. Alla som jobbar med utredningen har tystnadsplikt vilket innebär att bara de personer som är involverade får prata med varandra.

akut skydd

Socialtjänstens absolut viktigaste uppgift är att se till att du är skyddad. Ibland kan situationen i hemmet vara så otrygg att SOC tycker att du ska bo någon annanstans. Det kan till exempel gälla om vårdnadshavaren utövar våld mot dig eller någon annan i familjen. I varje kommun finns det möjlighet att antingen få komma till ett familjehem, alltså att få bo hos en annan familj som tar hand om dig under en kort eller lång period, eller till ett HVB-hem som är ett gruppboende anpassat efter din ålder och behov.

helhetsbedömning

Eftersom alla barn har olika behov så ser alla SOC-utredningar olika ut. Ofta kan SOC behöva samla in information från människor som känner dig och din familj på olika sätt som till exempel lärare eller släktingar som kan veta något om hur du har det hemma. Det är viktigt för socialtjänsten att få en överblick så att de kan fatta rätt beslut i utredningen. Socialtjänsten ska inte kontakta barnets vårdnadshavare om det riskerar att göra situationen värre för barnet. När det finns uppgifter om att våld pågår i barnets hem så är de extra försiktiga med vem de pratar med. Efter socialtjänstens insatser utreder socialsekreteraren hur det har gått för dig – de gör en så kallad uppföljning.

orosanmälan

För att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda så måste vuxna ha vissa skyldigheter. Det finns en lag som säger att vuxna som jobbar med barn är skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten när de känner oro för att ett barn far illa hemma. SE BARNEN har sett till att det nu ingår i läroplanerna för sjukvårdspersonal, tandläkare, socialsekreterare och poliser att lära sig om barn och våld i hemmet. Anledningen är att barn ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Lärare är dessutom skyldiga enligt lag att orosanmäla situationer där barn far illa.
Close Cookie Popup
Cookies
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet för att analysera sidans besök.
Made by Flinch 77
Close Cookie Preference Manager
Cookie-policy
Vad är cookies?
En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator, läsplatta eller telefon. Denna fil gör det möjligt att identifiera dig som besökare på webbplatsen, och informationen kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser med samma typ av cookie.

Hur vi använder Cookies
Vi använder inte cookies för att anpassa erbjudanden till dig eller följa hur du rör dig på nätet. Vi använder en Cookie från Google Analytics som hjälper oss analysera hemsidans besökstrafik och demografi. Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter och för tjänster i anslutning till användningen av hemsidan och internet.

Google kan komma att anpassa den annonsering som du ser på andra hemsidor utifrån denna information. Informationen som sparas i dessa cookies (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar. Dessa finns placerade runt om i världen, vilket gör att informationen kan komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än Sverige.

Google kan även komma att överföra informationen till tredje part, när det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Acceptera Cookies
Genom att acceptera cookies godkänner du att Google Analytics använder information på denna hemsida så som den beskrivits här ovan.

Neka Cookies
Om du inte samtycker till cookies kommer vi inte att se och analysera ditt besök på vår hemsida.  

Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.