Mitt första minne

Avsnitt:
6
Datum:
2/9/2021
I detta avsnitt ska vi titta närmre på det första mötet med SOC. Vad händer när du första gången kommer dit, och hur är det? I avsnittet medverkar Oskar Nilsson, socialsekreterare, samt ambassadören "Jonna".

Socialtjänsten är något du som ser, hör och känner till våld i hemmet kommer i kontakt med. I några avsnitt kommer vi att fördjupa oss lite extra i just hur socialtjänsten fungerar. Vi kommer att prata om polisens och socialtjänstens samverkan, barns rättigheter i kontakten med SOC och hur det är att bo i familjehem och jourhem. I detta avsnitt ska vi titta närmre på det första mötet med SOC. Vad händer när du första gången kommer dit, och hur är det? I avsnittet medverkar Oskar Nilsson, socialsekreterare, samt ambassadören "Jonna".