barnets rättigheter

Barnkonventionen antogs av FN 1989 och Sverige ratificerade den 1990. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen även svensk lag. För att inkluderas av barnkonventionen räcker det med att barnet befinner sig på svenskt territorium med eller utan uppehållstillstånd. I första hand är det vårdnadshavaren som har ansvaret över barnets behov, i andra hand andra närstående vuxna. I frånvaro av dessa eller om de brister i sin föräldraförmåga är det statens ansvar att tillgodose barnets behov.

I FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna beskrivs rätten till integritet. Att ha integritet innebär att ens personlighet är värd respekt. Alla människor, barn liksom vuxna, är unika. Att tvinga någon att göra något mot sin vilja, är att inte respektera den personliga integriteten. Detta inkluderar våldshandlingar, hot och förolämpningar. Att kränka någons integritet kan få allvarliga konsekvenser för den som blir utsatt. I synnerhet om vårdnadshavaren är förövaren. Integritetskränkningar kan påverka självkänslan som i sin tur kan medföra att denne inte söker hjälp.
Gällande barn som bevittnar våld i hemmet är det i synnerhet nedanstående artiklar som aktualiseras:
Close Cookie Popup
Cookies
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet för att analysera sidans besök.
Made by Flinch 77
Close Cookie Preference Manager
Cookie-policy
Vad är cookies?
En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator, läsplatta eller telefon. Denna fil gör det möjligt att identifiera dig som besökare på webbplatsen, och informationen kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser med samma typ av cookie.

Hur vi använder Cookies
Vi använder inte cookies för att anpassa erbjudanden till dig eller följa hur du rör dig på nätet. Vi använder en Cookie från Google Analytics som hjälper oss analysera hemsidans besökstrafik och demografi. Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter och för tjänster i anslutning till användningen av hemsidan och internet.

Google kan komma att anpassa den annonsering som du ser på andra hemsidor utifrån denna information. Informationen som sparas i dessa cookies (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar. Dessa finns placerade runt om i världen, vilket gör att informationen kan komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än Sverige.

Google kan även komma att överföra informationen till tredje part, när det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Acceptera Cookies
Genom att acceptera cookies godkänner du att Google Analytics använder information på denna hemsida så som den beskrivits här ovan.

Neka Cookies
Om du inte samtycker till cookies kommer vi inte att se och analysera ditt besök på vår hemsida.  

Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.