stöd

Här kan du läsa mer om att fråga barn och unga om våld, vad en kan göra när ett barn berättar om våld samt vart en kan hänvisa våldsutsatta barn.

Till och med 18 år är vårdnadshavarna skyldiga att tillgodose barnens behov. Att växa upp med våld i hemmet kan allvarligt skada ett barns hälsa och utveckling såväl affektivt som cerebralt.

Vill du veta mer om olika typer av våld? Klicka här.

Symptom som kan uppstå hos barn som lever med våld i hemmet kan se olika ut för olika individer. Barn kan bland annat få anknytningsproblematik, psykosomatiska symtom, aggressivitet, depression, social ångest, PTSD, koncentrationssvårigheter, svårigheter att känsloreglera samt sociala problem som inte sällan leder till försämrade skolprestationer.

Det är viktigt att en som vuxen och yrkesverksam inte blundar för barns problematik. Även om barnet själv verkar positiv är det viktigt att fråga för att inte skapa en tystnadskultur kring barnet.

Våga fråga

När en blivit utsatt för våld av en närstående kan det kännas jobbigt en lång tid efteråt. Du kan vara en vuxen som hjälper ett barn att börja må bättre. Våga fråga om hur barnet har det hemma!

Om du tycker att det är obekvämt kan du prova att hålla tyst, hålla ut och hålla om. Alltså: Låt barnet berätta det hen vill berätta och låt samtalet handla om hen. Att berätta kan kännas skönt, och kanske är precis det som personen behöver just nu. Jäkta inte bort från samtalsämnet. Det kanske är skitjobbigt, men försök att hålla ut! Att berätta en jobbig hemlighet och märka att den en berättar för blir besvärad eller obekväm kan ge en dåligt samvete, och välja att fortsätta hålla tyst. Erbjud en kram efteråt.

För att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda så måste vuxna ha vissa skyldigheter. Det finns en lag som säger att vuxna som jobbar med barn är skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten när de känner oro för att ett barn far illa hemma. SE BARNEN har sett till att det nu ingår i läroplanerna för sjukvårdspersonal, tandläkare, socialsekreterare och poliser att lära sig om barn och våld i hemmet.

När ett barn berättar

Vanligtvis berättar inte barn själva om våld i hemmet, eller andra orsaker till att ett barn far illa. Ett första steg i att börja må bra är att slippa bära allt ensam. Vad som händer när ett barn berättar om sina erfarenheter har betydelse för hur erfarenheterna kommer att påverka barnet. Det betyder att barnet tar en risk när hen berättar för dig. Vad som är allra viktigast är att tro på berättelsen, bekräfta barnet och erbjuda trygghet och stöd. Det är även viktigt att visa att du minns vad barnet har berättat för dig och följer upp. Visa att du minns och bryr dig! Du kan också fråga vad barnet vill att du gör i framtiden. Frågar lite oftare hur hen mår? Behöver hen hjälp med att berätta för någon annan? Att söka hjälp?

Som utsatt behöver en tre saker för att börja må bättre:
Personer i barnets omgivning måste vara medvetna om detta för att ha förståelse för hen. Barnet står inför en omlärningsprocess, den är inte linjär. Därför behöver du som vuxen ha tålamod och överseende. Det kommer bli fel ibland, och det är okej! Vuxna behöver även kunna se potentiella triggers för att hjälpa barnet och vara beredd på eventuella reaktioner.

Du som jobbar med barn kan även ha så kallad anmälningsplikt till Socialtjänsten. Berätta för barnet hur du går vidare med ärendet och låt barnet känna att hen är med och har kontroll. Att vara utsatt för våld handlar till stor del om att förlora kontroll och makt över sin egen kropp eller sitt välmående. Hjälp barnet att återfå det!  

Hänvisa barn

Sjukvården
Inom sjukvården arbetar tystnadspliktig personal. De kan dock behöva kontakta en vårdnadshavare om barnet behöver få behandling. Om sjukvårdspersonalen misstänker att vårdnadshavarnas medverkan riskerar att förvärra för barnet kommer de inte att kontaktas. Däremot är de enligt lagen tvungna att kontakta Socialtjänsten om de tror att det pågår någon form av våld i barnets hem.

Elevhälsan
Finns på alla skolor och består bland annat av en skolsköterska och kurator. Dessa personer är vana vid att ha samtal med barn som har det jobbigt på olika sätt. Elevhälsans öppettider skiljer sig från skola till skola. De som jobbar i elevhälsan har tystnadsplikt.

Socialtjänsten
Socialtjänsten är den myndighet i Sverige som har störst ansvar över barns rätt att växa upp under trygga förhållanden. Om en vårdnadshavare till ett barn inte uppfyller kraven för att ett barn ska känna sig tryggt måste socialtjänsten göra något åt det. De är van vida att arbeta med utredningar där en förälder eller vårdnadshavare är våldsam och de får aldrig göra saker som riskerar att bli farliga för ett barn. Socialtjänsten kan hjälpa till på olika sätt beroende på vad barnet behöver. Deras arbete kan se lite olika ut i olika kommuner, men i de flesta fall kan SOC erbjuda till exempel en kontaktperson, en stödgrupp, familjesamtal, missbruksvård och tillfälligt eller skyddat boende om barnet inte kan bo kvar hemma.

SOC arbetar utifrån en metod som kallas BBIC – Barns behov i centrum. Det här innebär bland annat att de måste arbeta för att stärka barnens röst i frågor som rör dem och att alla barn i Sverige ska ha samma chans till hälsosam utveckling i livet. Reglerna som BBIC satt upp är hämtade ur Barnkonventionen.

Barnahus
Barnahus är ett forum som finns i många regioner i Sverige. Det finns för att underlätta samarbetet mellan sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, polis och åklagarmyndighet.

UMO
I alla Sveriges kommuner finns det ungdomsmottagningar dit de som är mellan ca 13 och 23 år kan vända sig. Åldersspannet skiljer sig lite mellan olika kommuner. På ungdomsmottagningen går det att göra olika undersökningar, men unga kan också få prata med en psykolog som kan hjälpa till med att hitta lösningar på svåra situationer i livet.

Jourer
Det finns många ställen dit en kan höra av dig om en vill vara anonym, men ändå behöver prata med någon vuxen. Många ideella organisationer kan erbjuda både telefonsamtal och chatt där barnet inte behöver berätta vem det är. Det är gratis och en kan höra av dig från alla delar av Sverige. Här kommer en lista på några ställen som vi tycker är bra. Det finns också flera andra ställen som går att hitta på nätet:  

BRIS | För stöd till barn som mår dåligt av vilket skäl som helst. Har en chatt men en kan även boka tid för ett telefonsamtal.
Kärleken är Fri | För stöd till barn som har en familj som tvingar eller förbjuder hen eller någon familjemedlem att göra något för att upprätthålla familjens status.
Trygga Barnen | Stöd till förälder eller vårdnadshavare som dricker för mycket alkohol.
Close Cookie Popup
Cookies
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet för att analysera sidans besök.
Made by Flinch 77
Close Cookie Preference Manager
Cookie-policy
Vad är cookies?
En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator, läsplatta eller telefon. Denna fil gör det möjligt att identifiera dig som besökare på webbplatsen, och informationen kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser med samma typ av cookie.

Hur vi använder Cookies
Vi använder inte cookies för att anpassa erbjudanden till dig eller följa hur du rör dig på nätet. Vi använder en Cookie från Google Analytics som hjälper oss analysera hemsidans besökstrafik och demografi. Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter och för tjänster i anslutning till användningen av hemsidan och internet.

Google kan komma att anpassa den annonsering som du ser på andra hemsidor utifrån denna information. Informationen som sparas i dessa cookies (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar. Dessa finns placerade runt om i världen, vilket gör att informationen kan komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än Sverige.

Google kan även komma att överföra informationen till tredje part, när det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Acceptera Cookies
Genom att acceptera cookies godkänner du att Google Analytics använder information på denna hemsida så som den beskrivits här ovan.

Neka Cookies
Om du inte samtycker till cookies kommer vi inte att se och analysera ditt besök på vår hemsida.  

Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.