workshops

Kunskapshöjande insatser 
SE BARNEN erbjuder kunskapshöjande insatser på temat våld i hemmet ur barn och ungdomars perspektiv. Vi belyser bland annat hur barn och ungdomar påverkas av att uppleva våld mellan närstående vuxna samt vilka verktyg och redskap som finns att tillgå för att bättre upptäcka och bemöta barn och ungdomar med erfarenheter av våld. Vi möter även barn och ungdomar själva för att informera om vad våld är och dess uttryck, liksom vilka rättigheter barn har och de vägar som finns för att få stöd. Vi skräddarsyr alltid innehåll, upplägg och målsättning så att det passar tidigare kunskapsnivå, målgrupp och avsedd verksamhet. 

Workshop 
Våra workshops varvar teori och samtida forskning med berättelser från verkligheten, praktiska övningar och reflekterande diskussioner. Målet är att höja kunskapen, öka förståelsen och ge konkreta verktyg relevanta för målgruppen och verksamheten. Filmerna My life my lesson och Say Something används som en integrerad del av utbildningen, kombinerat med interaktiva moment. Workshops kan riktas både direkt till barn och unga och till yrkesverksamma, föräldrar eller andra berörda vuxna. 

Filmvisningar med samtal  
Våra dokumentärfilmer My life my lesson och Say Something ger en unik inblick i verkliga livsöden och utgör beprövade verktyg för att föra samtal om barns upplevelser av våld i hemmet. Vi erbjuder filmvisningar med efterföljande samtal för att fånga upp de frågor, tankar och känslor som väckts hos publiken. Vi lyfter även teman och frågeställningar från filmerna och informerar om var och hur en kan få hjälp, och stöd om en själv, eller någon annan, är utsatt för våld i hemmet. Filmvisningar kan riktas både direkt till barn och unga och till yrkesverksamma, föräldrar eller andra berörda vuxna.  

Digitala paket  
Vi producerar digitala utbildningar där vi kombinerar rörlig bild, grafik och interaktiva läromoment som anpassats till avsedd målgrupp och verksamhet. En digital utbildning består av en serie avsnitt som angriper olika teman kopplade till våld i hemmet med fokus på barn och ungas perspektiv och erfarenheter.'

Låter något av detta intressant? Boka en workshop eller ett samtal här!
boka