BARNFRIDSLAGEN
FÖR DIG SOM SER, HÖR OCH KÄNNER TILL VÅLD I HEMMET
Sedan den 1 juli 2021 är det olagligt att utsätta ett barn för att se och höra våld mellan närstående. Hur funkar det? På den här sidan kan du läsa allt om vad barnfridslagen innebär för dig som utsatt, och se hur den tillämpats i praktiken.

Gå direkt till:
Animerad film som förklarar barnfridslagen
Frågor och svar om barnfridslagen
Fakta om lagen
SE BARNENs arbete med barnfridslagen
HUR FUNGERAR BARNFRIDSLAGEN?
LÄS mer HÄR
Den 1 juli 2021 trädde den nya barnfridslagen i kraft. I och med lagens införande har barn som bevittnar våld i nära relationer fått status som brottsoffer i straffrättslig mening. Det innebär att du som barn har fått en rad nya rättigheter och bättre möjligheter till stöd och behandling. Som ett led i att lagen nu finns synliggörs också de barn som utsätts för att bevittna våld mellan närstående på ett nytt sätt – genom anmälningar, åtal och domslut. 

Barnfridslagen är ett viktigt steg för att synliggöra, stötta och minska antalet barn som utsätts för att se och höra våld i hemmet – men det är bara ett steg av flera om vi måste ta för att säkerställa alla barns rätt till ett hem utan våld.  
VAD INNEBÄR BARNFRIDSLAGEN?
I den här videon förklarar SE BARNEN hur barnfridslagen fungerar och vilka rättigheter den ger dig som barn som lever med våld i hemmet.
VILL NI LÄRA ER MER OM BARNFRIDSLGEN?
Vi erbjuder workshops och föreläsningar för såväl unga som yrkesverksamma om barnfridslagen, barn som bevittnar våld i hemmet och våldets effekter. Kontakta oss på sebarnen@filmandtell.com om du vill veta mer! På den här sidan kan du läsa mer om våra olika utbildningsinsatser.
"Barnfridslagen är ett steg närmare en värld där utsatta barns status och röst stärks. Lagen bekräftar att barnen också är offer och inte bara vittnen, vilket är kritiskt för att ge upprättelse. Lagen har uppenbarat att antalet barn som upplever våld hemma är flera än uppskattat: barn behöver barnfridslagen och den innebär hopp om att offer blir sedda, vilket är av största vikt för att förändring ska kunna äga rum.
Ambassadör
FRÅGOR OCH SVAR
"Ju tidigare i livet som barn drabbas av svår, så kallad toxisk, stress, desto mer ökar risken för negativa följder på flera områden. Mest ogynnsamt är det när barn i förskoleåldern drabbas. I synnerhet under de första tre åren är hjärnan mycket känslig för stark stress. Det här är den neurobiologiska grunden till att små barn behöver skyddas av vuxna från svåra händelser som väcker skräck och hjälplöshet."

Anna Norlén
Verksamhetschef och rektor
leg psykolog, leg psykoterapeut
Ericastiftelsen
FAKTA | VAD INNEBÄR DEN NYA LAGEN?
Vissa brottsliga våldsgärningar är olagliga att utsätta ett barn för att bevittna. Dessa våldsgärningar, som till exempel kan vara misshandel eller olaga hot, kallas i relation till barnfridsbrottet för ett grundbrott. Det är alltså grundbrottet som barnet ser eller hör när hen utsättas för barnfridsbrott.

Barnet måste vara närstående både gärningsmannen och den som utsätts för grundbrottet. Gärningsperson och målsägande i grundbrottet behöver inte ha en närståenderelation sinsemellan.
 
Barnet måste ha bevittnat, alltså sett eller hört, det straffbara i grundbrottet.

Även straffbara försök till den brottsliga gärningen innefattas i barnfridsbrottet. 

Gärningsmannen måste ha begått både grundbrottet och barnfridsbrottet med uppsåt, eller åtminstone likgiltighet. Hen måste alltså åtminstone inte brytt sig om huruvida ett barn kunde se eller höra grundbrottet.

Barnfridsbrottet är beroende av att det inleds en förundersökning och väcks åtal i grundbrottet. Grundbrottet behöver styrkas för att barnfridsbrottet ska kunna styrkas.

Barnfridbrottet är gradindelat och kan variera från ringa barnfridsbrott till grovt barnfridsbrott.

Straffpåföljden för barnfridsbrott är fängelse upp till två år. För ringa barnfridsbrott böter eller fängelse max sex månader. För grovt barnfridsbrott fängelse mellan nio månader och fyra år. 

Den tidigare rätten till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten ersätts med en rätt till skadestånd som betalas av den dömda gärningspersonen. 

Barnet får i och med barnfridslagen rätt till en särskild företrädare som ska förse barnet med information, ta barnet till förhör och säkerställa att barnet får sitt skadestånd utbetalt. 
SE BARNEN:S ARBETE MED BARNFRIDSLAGEN
SE BARNEN arbetar för att inget barn ska behöva se, höra eller känna till våld i hemmet. Vårt mål är att minska antalet barn i Sverige som upplever våld mellan närstående och vår vision är alla barns rätt till ett hem utan våld.

Våra partners är Gålöstiftelsen, Ersta diakoni, Rädda Barnen, Svenska kyrkani Haninge, Postkodstiftelsen, Ericastiftelsen, Brottsofferjouren Sverige, Sofia Församling, Stockholms domkyrkoförsamling, Karlstad Pastorat, SomayaKvinno- och Tjejjour samt Finska Brottsofferjouren (RIKU).

Tack till Brottsofferfonden som finansierat filmen och denna kampanj.

SE BARNEN är ett initiativ startat 2010 av Film and Tell. Film and Tell är ett dokumentärfilmsbolag med målet att driva positiv samhällsförändring. Sedan dess har vi fått igenom en förändring i högskolereformen som innebär att bland andra socionomer, läkare, tandläkare, psykologer och rektorer måste läsa om våld och barn under sin utbildning. Vi har också efter många års arbete gentemot såväl allmänhet som politiker fått igenom den nya barnfridslagen.
Close Cookie Popup
Cookies
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet för att analysera sidans besök.
Made by Flinch 77
Close Cookie Preference Manager
Cookie-policy
Vad är cookies?
En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator, läsplatta eller telefon. Denna fil gör det möjligt att identifiera dig som besökare på webbplatsen, och informationen kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser med samma typ av cookie.

Hur vi använder Cookies
Vi använder inte cookies för att anpassa erbjudanden till dig eller följa hur du rör dig på nätet. Vi använder en Cookie från Google Analytics som hjälper oss analysera hemsidans besökstrafik och demografi. Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter och för tjänster i anslutning till användningen av hemsidan och internet.

Google kan komma att anpassa den annonsering som du ser på andra hemsidor utifrån denna information. Informationen som sparas i dessa cookies (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar. Dessa finns placerade runt om i världen, vilket gör att informationen kan komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än Sverige.

Google kan även komma att överföra informationen till tredje part, när det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Acceptera Cookies
Genom att acceptera cookies godkänner du att Google Analytics använder information på denna hemsida så som den beskrivits här ovan.

Neka Cookies
Om du inte samtycker till cookies kommer vi inte att se och analysera ditt besök på vår hemsida.  

Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.