partnerskap

Att kliva in i ett partnerskap i SE BARNEN innebär att ni är med driver förändringen tillsammans med Film and Tell och de partners som redan har anslutit sig till initiativet. Vi inleder ett långsiktigt samarbete med fokus på att uppnå hållbara, relevanta och samhällsnyttiga mål. Det bygger på en vilja att förändra samhället till det bättre, sig själv som organisation, eller båda två. Vi arbetar utifrån vår metod Real Stories. Real Change. riktat till ert område och skapar tillsammans ömsesidig nytta..

Partnerskap kan ske på tre olika nivåer och anpassas efter utmaningar och behov. Vill ni diskutera partnerskap inom SE BARNEN? Hör av dig till vår partnerskapsutvecklare!
HANNA LINDQVIST
PARTNERSKAPSUTVECKLARE
hanna.lindqvist@filmandtell.com
LÄS MER OM VAD VI UPPNÅTT HITTILLS