Politiska förslag

Målsägandestatus!

Sedan 1 juli 2021 är det olagligt att utsätta ett barn för att se och höra våld i hemmet.

SE BARNEN och Film and Tell har drivit frågan om barns rätt till målsägandestatus i tio år. Den 26 maj 2021 röstade riksdagen äntligen igenom den nya barnfridslagen. Lagförslaget innebär att barn som ser eller hör våld i hemmet ses som egna brottsoffer – att den som utövar våld framför ögonen på ett barn också begår ett brott mot barnet.

Lagen är viktig av flera skäl. Först och främst är det viktigt att samhället tar barn på allvar och skyddar dem från såväl fysiskt som psykiskt våld. Men lagförslaget är också viktigt eftersom barnet fått en starkare så kallad juridisk status, då barnet blir målsägande. Det betyder att både den som blir utsatt för det fysiska våldet samt barnet som bevittnar det är är utsatta för ett brott och är därmed brottsoffer. Med det följer att barnet får samma rättigheter som andra brottsoffer – stöd, skadestånd från gärningspersonen alternativt brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten, samt en särskild företrädare som hjälper barnet i rättsprocessen.

Polisen är i och med lagändringen skyldig att öppna en egen utredning för barnet när det förekommit våld mot närstående, eftersom barnet i och med lagen skulle ses som brottsoffer om hen sett eller hört det hända. Detta betyder också att socialtjänsten kan komma in i ett tidigare skede, vilket gör att barnet kan få skydd och stöd snabbare. Till exempel kan socialtjänsten hjälpa barnet att komma bort från den våldsamma miljön.

Barnkonventionen skrev Sverige under redan 1989, men sedan 1 januari 2020 är den även svensk lag. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till en trygg uppväxt. I artikel 19 står det att staten inte bara ska skydda barn från fysiskt våld, utan även mot psykiskt våld.

Barn som ser, hör eller känner till våld i hemmet far illa. Vanliga symtom är depression, PTSD, koncentrationssvårigheter, ångest, självskadebeteenden, ätstörningar och svårigheter i sociala situationer. Men konsekvenserna har även mer långtgående effekter. Forskning visar att barn som har erfarenhet av våld i hemmet oftare utvecklar riskbeteenden och råkar oftare ut för olyckor, får lättare problem med missbruk och oftare problem på jobbet och i skolan. Barn som bevittnat våld i hemmet löper också större risk för att senare utöva våld mot en partner, eller att själva bli utsatta i en relation.
Här kan du se om när barnfridslagen röstades igenom 26 maj 2021!
Se mer om hur ett barn påverkas av att se, höra och känna till våld i hemmet.
Lär dig mer om barnfridslagen och vad den innebär här!
Close Cookie Popup
Cookies
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet för att analysera sidans besök.
Made by Flinch 77
Close Cookie Preference Manager
Cookie-policy
Vad är cookies?
En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator, läsplatta eller telefon. Denna fil gör det möjligt att identifiera dig som besökare på webbplatsen, och informationen kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser med samma typ av cookie.

Hur vi använder Cookies
Vi använder inte cookies för att anpassa erbjudanden till dig eller följa hur du rör dig på nätet. Vi använder en Cookie från Google Analytics som hjälper oss analysera hemsidans besökstrafik och demografi. Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter och för tjänster i anslutning till användningen av hemsidan och internet.

Google kan komma att anpassa den annonsering som du ser på andra hemsidor utifrån denna information. Informationen som sparas i dessa cookies (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar. Dessa finns placerade runt om i världen, vilket gör att informationen kan komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än Sverige.

Google kan även komma att överföra informationen till tredje part, när det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Acceptera Cookies
Genom att acceptera cookies godkänner du att Google Analytics använder information på denna hemsida så som den beskrivits här ovan.

Neka Cookies
Om du inte samtycker till cookies kommer vi inte att se och analysera ditt besök på vår hemsida.  

Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur funkar barnfridslagen?

1 juli 2022. Ett år har gått sedan barnfridslagen trädde i kraft. SE BARNENs nya granskning tar tempen på lagen. Här kan du läsa de fyra största lärdomar granskningen lett till. Rapporten i sin helhet och mer om hur barnfridslagen funderar i praktiken kan du läsa här.