vloggen min story

MIN STORY är SE BARNEN:s vlogg. Den började sändas 20 november 2020, på Barnkonventionens 31 födelsedag, vilket i dag ses som den internationella barndagen i Sverige.

I MIN STORY undersöker vi vad som händer när vi bryter tystnaden och ungdomar får ett utrymme att berätta om sina erfarenheter av våld i hemmet. Vi möter våra unga ambassadörer som delar med sig av hur deras erfarenheter har påverkat och format dem i livet. Dessutom möter vi vuxna som träffar barn och unga i sitt arbete – från jourchattare, lärare och socialsekreterare till psykologer, poliser och politiker.

Vloggavsnitten släpps varannan vecka på tisdagar, och går även att se via Youtube.

Vloggen MIN STORY är en del av projektet MIN STORY, som finansieras av Allmänna Arvsfonden och ägs av Ericastiftelsen. Vloggen skapas även inom initiativet SE BARNEN som drivs av Film and Tell. Partners är Gålöstiftelsen, Ersta diakoni, Rädda Barnen, Postkodsstiftelsen, Ericastiftelsen, Brottsofferjouren Sverige, Sofia Församling, Stockholms domkyrkoförsamling, Bertha BritDoc Connect Fund, Karlstad Pastorat, Somaya Kvinno- och Tjejjour och RIKU.

Ansvarig utgivare: Oscar Hedin
Redaktör och producent: Hedda Tingskog